top of page
< Back

แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีshop.line.me
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver (รายการตรวจ 16 รายการ)
รายการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร,หาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Basic Measurement) ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจไขมันในเลือด (LDL) ตรวจไขมันในเลือด (HDL) ตรวจการทำงานของไต (ฺBlood Urea Nitrogen : BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, eGFR) ตรวจการทำงานของตับ (AST/SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT) ตรวจการทำงานของตับ (ALK) ตรวจปัสสาวะ (UA) ตรวจระดับกรดยูริก, โรคเก๊าท์ (Uric Acid) เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 60 บาท จำนวน 1 รางวัล และ ได้รับส่วนลดโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชายหรือหญิง 300 บาท การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 งดเครื่องดื่ม และ อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชม. (00.00 -08.00น.) สามารถจิบน้ำเปล่าได้ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสะดวกต่อการเจาะเลือด และ เอ็กซเรย์ปอด หากมีโรคประจำตัว หรือ แพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าพยาบาล หรือ แพทย์ ก่อนตรวจสุขภาพ เงื่อนไข และ หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจ และอื่นๆ เพิ่มเติมโดยแพทย์ ที่นอกเหนือรายการตรวจที่แจ้งไว้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดใดๆ ได้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพ็กเกจโปรแกรมนี้ เริ่มขาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปี 2566 คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เวลา 07.00 -15.00 น. (ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายก่อน)

shop.line.me
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold (รายการตรวจ 28 รายการ)
รายการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร,หาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Basic Measurement) ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (Hba1c) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol) ตรวจไขมันในเลือด (Triglyceride) ตรวจไขมันในเลือด (LDL) ตรวจไขมันในเลือด (HDL) ตรวจการทำงานของไต (ฺBlood Urea Nitrogen : BUN) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, eGFR) ตรวจการทำงานของตับ (AST/SGOT) ตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT) ตรวจการทำงานของตับ (ALK) ตรวจการทำงานของตับ (Albumin) ตรวจการทำงานของตับ (Globulin) ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirubin) ตรวจการทำงานของตับ (Direct, Indirect Bilirubin) ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti -HBs) ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti - HBc) ตรวจปัสสาวะ (UA) ตรวจระดับกรดยูริก, โรคเก๊าท์ (Uric Acid) ตรวจอุจจาะว่ามีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ( Stool Occult Blood) เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 70 บาท จำนวน 1 รางวัล และ ได้รับส่วนลดโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งชายหรือหญิง 300 บาท การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 งดเครื่องดื่ม และ อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชม. (00.00 -08.00น.) สามารถจิบน้ำเปล่าได้ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสะดวกต่อการเจาะเลือด และ เอ็กซเรย์ปอด หากมีโรคประจำตัว หรือ แพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าพยาบาล หรือ แพทย์ ก่อนตรวจสุขภาพ เงื่อนไข และ หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจ และอื่นๆ เพิ่มเติมโดยแพทย์ ที่นอกเหนือรายการตรวจที่แจ้งไว้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดใดๆ ได้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพ็กเกจโปรแกรมนี้ เริ่มขาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปี 2566 คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เวลา 07.00 -15.00 น. (ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายก่อน)

shop.line.me
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum (รายการตรวจ 33 - 35 รายการ)
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 งดเครื่องดื่ม และ อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชม. (00.00 -08.00น.) สามารถจิบน้ำเปล่าได้ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสะดวกต่อการเจาะเลือด และ เอ็กซเรย์ปอด หากมีโรคประจำตัว หรือ แพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าพยาบาล หรือ แพทย์ ก่อนตรวจสุขภาพ เงื่อนไข และ หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจ และอื่นๆ เพิ่มเติมโดยแพทย์ ที่นอกเหนือรายการตรวจที่แจ้งไว้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดใดๆ ได้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพ็กเกจโปรแกรมนี้ เริ่มขาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปี 2566 คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เวลา 07.00 -15.00 น. (ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายก่อน)

shop.line.me
แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Diamond (รายการตรวจ 37 - 39 รายการ)
เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 งดเครื่องดื่ม และ อาหาร อย่างน้อย 8 - 12 ชม. (00.00 -08.00น.) สามารถจิบน้ำเปล่าได้ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสะดวกต่อการเจาะเลือด และ เอ็กซเรย์ปอด หากมีโรคประจำตัว หรือ แพ้ยา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าพยาบาล หรือ แพทย์ ก่อนตรวจสุขภาพ เงื่อนไข และ หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจ และอื่นๆ เพิ่มเติมโดยแพทย์ ที่นอกเหนือรายการตรวจที่แจ้งไว้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดใดๆ ได้ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพ็กเกจโปรแกรมนี้ เริ่มขาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปี 2566 คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604 สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เวลา 07.00 -15.00 น. (ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายก่อน)ตารางชุดตรวจสุขภาพประจำปี
.jpg
Download JPG • 2.12MB


เงื่อนไข และ หมายเหตุ
 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 2. ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจ และอื่นๆ เพิ่มเติมโดยแพทย์ ที่นอกเหนือรายการตรวจที่แจ้งไว้

 3. การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดใดๆ ได้

 4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ราคา เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 5. แพ็กเกจโปรแกรมนี้ เริ่มขาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปี 2566

 6. คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604

 7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566

 8. เข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี เวลา 07.00 -15.00 น. (ทั้งนี้ต้องทำการนัดหมายก่อน)เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 60 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gold จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 70 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Silver หรือ Gold จะได้รับ ส่วนลดโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง มูลค่า 300 บาท

 • เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum หรือ Diamond จะได้รับ คูปองอาหารครัวศุภมิตร มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 รางวัล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกตรวจสุขภาพ ชั้นที่ 1 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

เวลา 07.00 -15.00 น. เบอร์โทร. 035-523777 ต่อ 1131


คูปองออนไลน์นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการได้ที่

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 062-5261604


Previous
Next
bottom of page