< Back

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 โรงพยาบาลศุภมิตร
โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 โรงพยาบาลศุภมิตร


โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ระยะเวลา วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
ราคา 1,500 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ราคานี้ รวมค่าค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว

  2. ราคานี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆหากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์

  3. ไม่สามารถใช้วิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมถึงส่วนลด กับบริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆได้

  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 1201


Previous
Next