top of page
< Back


มะเร็งเต้านม มะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิต ซึ่งการตรวจด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) ร่วมกับการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Breast Ultrasound) เป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถตรวจค้นหาสิ่งผิดปกติที่มีขนาดเล็กมากๆ เกินกว่าที่จะพบได้จากการคลำ การตรวจด้วยวิธีนี้จึงสามารถคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เหมาะสำหรับใคร?
  • ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจทุกปี

  • ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร หรือมีบุตรคนแรกหลังอายุ 30 ปี

  • ผู้ที่เคยใช้ฮอร์โมนเพศหญิงมานาน

  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ


เงื่อนไข
  1. ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

  2. ราคาดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  3. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า เบอร์โทร 088-9808539

  4. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลราคา เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ช่องทางการติดต่อ

แผนกตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลศุภมิตร

เบอร์โทร. 035-523777 ต่อ 1131ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Previous
Next
bottom of page