โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

Viscosupplementation Package

ราคา/บาท

การรักษาโรคข้อเสื่อมโดยการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเป็นอีกทางออกที่ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในกรณีที่รับประทานยาหรือทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น ซึ่งโดยปกติในข้อเข่าระหว่างกระดูกผิวข้อจะมีน้ำไขข้อที่มีความหนืดแทรกอยู่ คอยทำหน้าที่เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงข้อ ช่วยให้เกิดความหล่อลื่นและลดแรงกระแทก ลดการเสียดสีลงได้
การเกิดโรคเข่าเสื่อม ถ้าไม่ได้เกิดจากอายุที่มากขึ้น (ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนอายุ 60 ปีขึ้นไป) กรรมพันธุ์หรืออุบัติเหตุ ก็สามารถเกิดจากพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกๆ วันโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกัน

น้ำเลี้ยงข้อเข่าคืออะไร?

น้ำเลี้ยงข้อเข่า คือของเหลวที่อยู่ในช่องว่างของข้อต่อมีลักษณะที่เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง ทำหน้าที่ช่วยหล่อลื่นกระดูกข้อต่อ ลดการเสียดสีที่ผิวกระดูก เมื่อเรางอหรือยืดเหยียดหัวเข่า และชะลอการผุกร่อนของกระดูกอ่อน ปวด บวม แดง ร้อน และข้อเข่าอักเสบลดน้อยลง

การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม จึงเป็นอีกวิธีที่ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการปวดข้อ ข้อบวม มีเสียงดังกรอบแกรบในข้อเวลาเคลื่อนไหว โดยน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียมที่ฉีดเข้าไปนั้นจะช่วยปรับคุณภาพและสมดุลของปริมาณน้ำในข้อเข่า ทำให้ช่วยลดอาการอักเสบของข้อลงได้

เส้นประ

รายการฉีดโปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า

Adant เป็นวิธีการรักษาที่ยอดเยี่ยม ช่วยคุณจากอาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม และช่วยฟื้นฟูกระบวนการสังเคราะห์ตามธรรมชาติ มีผลให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อตัวเองดีขึ้น การเข้ารับการฉีดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

เงื่อนไข

ก่อนเข้ารับบริการกรุณนัดล่วงหน้า
การเข้ารับการฉีดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie