โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักก่อนมีบุตร

Pre-Pregnancy

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/64

การวางแผนสร้างครอบครัว จึงสำคัญไม่แพ้การวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกจากทำให้ทราบว่าสุขภาพของคุณและคู่รักของคุณพร้อมแค่ไหน?

การตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร แพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการซักประวัติโดยละเอียด ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.ตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกายคุณพ่อและคุณแม่ ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจการทำงานของระบบหายใจ การทำงานของหัวใจ รวมถึงการตรวจเต้านมและตรวจหน้าท้องร่วมด้วย
2.ตรวจเลือดดูความพร้อมประเมินความเสี่ยง โดยจะทำการตรวจดูกรุ๊ปเลือด ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงที่นำไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโลหิตจาง ตรวจดูภูมิต้านทานที่ควรมี เช่น ภูมิต้านทานหัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบีตรวจดูความเสี่ยง โดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุเกิน 35 ปี หากมีโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ อาจเป็นอันตรายขณะตั้งครรภ์ได้หากไม่ได้ควบคุมหรือดูแลอย่างเหมาะสม เพราะบางโรคในขณะตั้งครรภ์ไม่สามารถทานยาได้ ตรวจโรคทางพันธุกรรม โดยเฉพาะพันธุกรรมแฝงอย่างธาลัสซีเมียที่คนไทยมีภาวะแฝงจากโรคนี้ถึง 45%
3.ตรวจภายใน เพื่อดูความปกติของมดลูกและรังไข่ เพื่อดูว่ามีเนื้องอกมดลูก ช็อกโกแลตซีสต์ และความผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการตั้งครรภ์โดยตรง รวมทั้งการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงวัย ผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่หากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไปก็ควรตรวจค้นหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกร่วมด้วย
5.ตรวจควาแข็งแรง ของตัวอสุจิและความผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือไม่

รูปร่างจางหายไป

รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รักก่อนมีบุตร

ความเสี่ยงจากการไม่ตรวจก่อนมีบุตร
ขาดการวางแผนในการมีบุตร
เสียเวลาและโอกาสในการแก้ไขภาวะมีบุตรยากแต่เนิ่น ๆ
เครียดและกังวลเมื่อตั้งครรภ์ เพราะขาดการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดี
พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่าปกติ เช่น โลหิตจาง เบาหวาน ไทรอยด์ ครรภ์เป็นพิษ
ทารกอาจเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์หรือเจริญเติบโตช้า เกิดภาวะแท้งบุตร หรือ คลอดก่อนกำหนด

เงือนไข

    ราคานี้ รวมค่าตรวจ ค่าแพทย์ และ ค่าบริการแล้ว
    ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา,บริษัทประกัน รวมถึงการรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญาประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
    โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie