โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

HPV Co-Testing

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/64

ราคาปกติ 3,500

การตรวจด้วยวิธี Co-testing คือการตรวจ HPV DNA ร่วมกับการตรวจ Pap smear ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดีกว่าการตรวจ Pap smear อย่างเดียว

Co- Testing คืออะไร?

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV DNA) ร่วมกับการตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear หรือ Pap Test) เพื่อดูความผิดปกติของเซลล์ในคราวเดียวกัน หรือเรียกว่า Co-testing
การตรวจ HPV DNA เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในขณะที่การการตรวจ Pap smear เป็นการตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ ที่อาจเปลี่ยนเป็นมะเร็งในอนาคต ดังนั้นการตรวจทั้ง 2 วิธีร่วมกัน จะช่วยให้แพทย์มีโอกาสตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้สูงกว่า การตรวจด้วย Pap smear อย่างเดียว

รูปร่างจางหายไป

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 30 ปี จนถึงอายุ 65 ปี ควรเข้ารับการตรวจ
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ควรนัดตรวจช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง
งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง

เงื่อนไข

    ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
    โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie