โปรแกรมคลอด Welcome Baby

Welcome Baby

ราคา/บาท

1/1/64 - 31/12/64

เพื่อลูกน้อยที่ลืมตาสัมผัสโลก อย่างแข็งแรงปลอดภัย สู่อ้อมกอดอันแสนอบอุ่น จากแม่สู่ลูกน้อย พร้อมดูแลคุณแม่และลูกน้อย 24 ชม. ของที่ระลึก และรับภาพความประทับใจที่ทางโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี มอบให้กับคุณ

ทำไม? ต้องเลือกคลอด(คุณภาพ)ที่โรงพยาบาลศุภมิตร

เรามีบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง
สูติแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
วิสัญญีแพทย์ประจำห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลในการบรรเทาอาการปวดระหว่างคลอด
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ เพื่อมารับทารกแรกเกิดทุกคน
ทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องปั๊มนม electrical breast pump ไว้บริการสำหรับคุณแม่หลังคลอด
ห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยตามมาตรฐานการคลอด

รูปร่างจางหายไป

รายการโปรแกรมคลอด Welcome Baby

สร้างช่วงเวลาแสนวิเศษและประทับใจเพื่อคุณแม่และลูกน้อยด้วย
คอร์สอบรมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด บริการจัดทำสูติบัตรภาษาไทยสำหรับลูกน้อย และบริการเวชภัณฑ์ของตัวน้อยแบบเหมาจ่าย
เมนูอาหารสุขภาพหลังคลอดที่อุดมไปด้วย โปรตีน แคลเซียม ไฟเบอร์หรือเส้นใย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายในช่วงหลังคลอดและช่วงให้นมลูกน้อย

Gift Set ลูกน้อย

เงื่อนไข

    ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ได้
    โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะความเสี่ยงในการคลอดบุตร ความเสี่ยงจะถูกประเมินด้วยดุลพินิจของแพทย์

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้แพคเกจคลอด เช่น การตรวจระหว่างฝากครรภ์จนถึงวันคลอด เป็นต้น
ไม่ครอบคลุม กรณีมารดามีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีค่ารักษาเพิ่มเติม เช่น มะเร็ง ปอด หัวใจ เบาหวาน หรือเคยมีประวัติการผ่าตัดหลัง เป็นต้น
มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่ ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง, ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน
คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV,โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้,โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, ปอด, ไต, มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง, น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอด, เบาหวานขณะตั้งครรภ์, ตกเลือดก่อนคลอด, หรือหลังคลอด รกติดแน่น
ไม่ครอบคลุม ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่ายากลับบ้าน (Home Medication) ค่าวัคซีน ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เพิ่มเติมจากการคลอดธรรมชาติ หรือผ่าตัดคลอดปกติ เช่น กรณีมีการติดเชื้อ,ภาวะตกเลือก หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ
เครื่องมือที่ใช้ช่วยคลอด ได้แก่ เครื่องดูดสูญญากาศ ครีมช่วยคลอด เป็นต้น
กรณีที่มารดาหรือบุตรมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยทารกวิกฤต (NICU) ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
ไม่ครอบคลุมกรณีทารกตัวเหลืองและต้องนอนเพื่อส่องไฟ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดในราคาปกติเช่น,เครื่องดื่ม ,อาหารญาติ
ไม่รวมกรณีใช้ประกันต่างประเทศ

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie