เงื่อนไข

ราคานี้ สำหรับ ดวงตา 1 ข้าง รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
ราคานี้ รวมค่าตรวจก่อนและหลังผ่าตัด
ราคานี้ รวมค่าห้องพักStandard 1 คืน
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
แพคเกจนี้ต้องตรวจโดยจักษุแพทย์ และ ตัดสินใจร่วมกับคำแนะนำของจักษุแพทย์
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Name

Package

วันหมดอายุ

ราคา/บาท

ราคา

ราคาปกติ

ตรวจสุขภาพดวงตา

Eye Checkup Program

ราคา/บาท

ราคาปกติ 1,500 บาท

เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตรวจสุขภาพตา (Comprehensive Eye Exam) จึงมีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าก่อนตรวจสุขภาพอื่นๆ ในการตรวจสุขภาพตาผู้รับการตรวจจะได้รับการประเมินเรื่องการมองเห็น การตรวจวินิจฉัยถึงโรคตาที่พบได้บ่อย ประเมินดูจอประสาทตา เส้นประสาทตา รวมถึงเส้นเลือดเล็กๆในตา ซึ่งอาจสามารถบ่งบอกถึงโรคทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ด้วย

ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพตา

เด็ก การตรวจสุขภาพตาในเด็กเป็นประจำ จะช่วยคัดกรองการมองเห็นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเด็กอาจจะไม่รู้ว่าการมองเห็นที่ปกติเป็นอย่างไร ไม่ระมัดระวังความผิดปกติทางตา ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างถาวรได้ เช่นตาขี้เกียจ เด็กๆจึงควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดทุกปี เพราะการมีคุณภาพการมองเห็นที่ดี จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใหญ่ ยิ่งอายุมากขึ้น ความเสี่ยงโรคทางตาก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม รวมไปถึงเบาหวานขึ้นตา ตามคำแนะนำของ The American Academy of Ophthalmology ผู้ใหญ่ควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดเมื่ออายุ 40 ปี เพราะสายตาจะเริ่มเสื่อมลง ประสิทธิภาพการมองเห็นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไป จะเริ่มมีปัญหาการอ่านหนังสือ จากสายตายาวตามอายุ ทำให้รู้สึกไม่สบายตา ปวดหัว หรือมีอาการทางตาอื่นๆ ตามมา

กราฟ

รายการตรวจสุขภาพดวงตา

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพตา
Visual Acuity วัดระดับการมองเห็น
Auto refraction วัดค่าสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ
Tonometry วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน
Cover test and Eye movement ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา การกลอกตา ตาเข
Slit lamp microscope ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ

สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้ที่นี่

เงื่อนไข

ราคานี้ สำหรับ ดวงตา 1 ข้าง รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
ราคานี้ รวมค่าตรวจก่อนและหลังผ่าตัด
ราคานี้ รวมค่าห้องพักStandard 1 คืน
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
แพคเกจนี้ต้องตรวจโดยจักษุแพทย์ และ ตัดสินใจร่วมกับคำแนะนำของจักษุแพทย์
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie