เงื่อนไข

ราคานี้ สำหรับ ดวงตา 1 ข้าง รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
ราคานี้ รวมค่าตรวจก่อนและหลังผ่าตัด
ราคานี้ รวมค่าห้องพักStandard 1 คืน
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
แพคเกจนี้ต้องตรวจโดยจักษุแพทย์ และ ตัดสินใจร่วมกับคำแนะนำของจักษุแพทย์
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Name

Package

วันหมดอายุ

ราคา/บาท

ราคา

ราคาปกติ

ผ่าตัดสลายต้อกระจก

Cataract surgery

ราคา/บาท

สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตาธรรมชาติที่ขุ่นมัวลง เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ประมาณ 55 ปีขึ้นไป เลนส์แก้วตาธรรมชาติจะค่อยๆขุ่นมัวลง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แสงผ่านเข้าสู่จอประสาทตาน้อยลง ทำให้การมองเห็นภาพ คล้ายกับมีหมอกบัง ภาพทีเห็นจะมัว และสีซีดลงไปโดยเฉพาะการมองเห็นในเวลากลางคืนจะยิ่งแย่ลง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนและหลังผ่าตัด

การผ่าตัดต้อกระจก ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที หรือน้อยกว่า
ก่อนการผ่าตัด แพทย์จะหยอดยาชาที่ดวงตา เพื่อระงับปวด
ในการผ่าตัด แพทย์จะใช้ใบมีดขนาดเล็กเจาะเปิดแผล แล้วใช้เครื่องPhacoemulsificationเข้าไปสลายต้อกระจกให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วดูดออกมาจนหมดหลังจากนั้น แพทย์จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงหุ้มเลนส์เดิม ซึ่งจะทำให้เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงหุ้มเลนส์เดิม ซึ่งทำให้เลนส์แก้วตาเทียมอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเลนส์แก้วตาธรรมชาติและไม่สามารถเคลื่อนหลุดได้
สำหรับแผลที่ขอบกระจกตาดำนี้มีขนาดเล็กมากจึงสามารถสมานปิดเป็นปรกติได้เอง โดยอาจไม่จำเป็นต้องเย็บแผล
ผู้ป่วยส่วนมาก สามารถใช้สายตาได้หลังการผ่าตัด ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์

กราฟ

รายการเลนส์สำหรับผ่าตัด

เลนส์แก้วตาเทียมคุณภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
เลนส์แก้วตาเทียมเป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนเลนส์แก้วตาธรรรมชาติ  เราจึงเลือกเลนส์แก้วตาเทียม (IOL) คุณภาพระดับโลกจาก Alcon บริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลและการรักษาดวงตา ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกยอมรับมาอย่างยาวนาน  และรับรองมาตฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA. USA) โดยตัวเลนส์แก้วตาเทียมที่โรงพยาบาลใช้ในการผ่าตัด มีอยู่ 5 ชนิด
1.Monofocal IOL
2.Monofocal IQ IOL
3.Monofocal Toric IOL
4.Multifocal
5.Multifocal Toric IOL

สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้ที่นี่

เงื่อนไข

ราคานี้ สำหรับ ดวงตา 1 ข้าง รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
ราคานี้ รวมค่าตรวจก่อนและหลังผ่าตัด
ราคานี้ รวมค่าห้องพักStandard 1 คืน
ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
แพคเกจนี้ต้องตรวจโดยจักษุแพทย์ และ ตัดสินใจร่วมกับคำแนะนำของจักษุแพทย์
โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie