ผู้หญิงมีตาตรวจ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 4405

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกจักษุวิทยา

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรให้ความสำคัญและได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนกจักษุ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมในการให้บริการวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยเรื่องที่มีชื่อเสียงของเราคือ “การผ่าต้อกระจก” มีศูนย์คัดกรองประจำภูมิภาค ที่ประสานให้กับโรงพยาบาลเราอยู่ทั่วประเทศ

บริการด้านการแพทย์

· การตรวจรักษาโรคตา

· การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร

· การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตา

· การตรวจรักษาโรคทางประสาทตา

· การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก

ทีมแพทย์จักษุวิทยา

นพ. ศุภชัย  กิจศิริไพบูลย์
แพทย์จักษุวิทยา
พญ. วิภาดา วามวาณิชย์
แพทย์จักษุวิทยา
พญ.อรหทัย ทองบุญ
แพทย์จักษุวิทยา
พญ.ปริฉัตร โพธิรักษา
แพทย์จักษุวิทยา
พญ.บุษบา นริชาติ
แพทย์จักษุวิทยา
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie