หมอตรวจสอบหญิงตั้งครรภ์

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 17.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 2

แผนกสูติ นรีเวชกรรม

โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการสุขภาพผู้หญิงครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา และ การผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และเครื่องมือทันสมัย และ เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยในการวินิจฉัย และด้านสูติกรรม มีการให้บริการฝากครรภ์ปกติ และครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงห้องพักหลังการ

คลอด

บริการด้านการแพทย์

ตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษา และ ผ่าตัด ทางสูติ นรีเวช

· ฝากครรภ์และคลอดบุตร

· ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ แลละ การตั้งครรภ์ที่มีภาระเสี่ยงสูง

· รักษาโรคทางสูติ นรีเวช

· ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

· สุขภาพวัยทอง

· การตรวจสุขภาพและป้องกันโรคทางสูติ นรีเวช

· อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

· ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง

ทีมแพทย์สูติ นรีเวช

พญ. ปวริศา ยิ้มแย้ม
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ.ณัฐฏ์  เกียรติอภิวสุ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. นิพนธ์ กาญจนะ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. จาเน็ต หลายอำนาจ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. สมชาย หฤหรรษาวาสิน
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
พญ. สัสสิรา วารินศิริรักษ์
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
นพ. อาทิตย์ ปุณณุปูรต
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
บริการ
แผนกการรักษา
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
งานวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie