พญ.แสงอุษา ม้ารูปหมอก

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

52749

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
สาขาหลัก
สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

นัดหมายแพทย์

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!