นพ.ธีรศักดิ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

9602

สาขาย่อยที่เชียวชาญ
    สาขาย่อยผู้เชี่ยวชาญ จักษุวิทยาจอประสาทตา
สาขาจักษุวิทยา
สาขาหลัก
สาขาจักษุวิทยา

ภาษา:

คลินิก
ศุภมิตร สุพรรณบุรี

*  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

นัดหมายแพทย์

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!