มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการด้านสุขอนามัยรวมถึงความปลอดภัยอย่างเข็มงวดอย่างต่อเนื่อง

5 มาตรการป้องกัน Covid -19

1.คัดกรองผู้ป่วย
ผู้เข้ารับบริการ และบุคคลากรทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีการกำหนดการเข้า - ออกภายในโรงพยาบาลทางช่องทางเดียว เพื่อให้ทุกท่านผ่านการตรวจวัดอุณหหภูมิในร่างกาย และตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่

2.บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ทางโรงพยาบาลบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในบริเวณแผนก,คลินิก และ ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาล

3.ทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ
มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่่ให้บริการ ภายในโรงพยาบาล ด้วยน้ำยาฆ่าเซื้อคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลล

4.จัดตั้งคลินิก ARI
สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับ หรือ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงอาการข้อบ่งชี้ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ยังคอยติดตามและเผ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยความไม่ประมาท เพื่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการทุกท่าน

ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม