มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการด้านสุขอนามัยรวมถึงความปลอดภัยอย่างเข็มงวดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเพื่อดูแลสุขอนามัย ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานและผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาล โดยเราออกมาตรการที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


5 มาตรการป้องกัน Covid -19

1.คัดกรองผู้ป่วย
ผู้เข้ารับบริการ และบุคคลากรทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยมีการกำหนดการเข้า - ออกภายในโรงพยาบาลทางช่องทางเดียว เพื่อให้ทุกท่านผ่านการตรวจวัดอุณหหภูมิในร่างกาย และตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่

2.บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ทางโรงพยาบาลบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในบริเวณแผนก,คลินิก และ ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาล

3.ทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ
มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่่ให้บริการ ภายในโรงพยาบาล ด้วยน้ำยาฆ่าเซื้อคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลล

4.จัดตั้งคลินิก ARI
สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีไข้เท่ากับ หรือ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงอาการข้อบ่งชี้ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ยังคอยติดตามและเผ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยความไม่ประมาท เพื่อความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการทุกท่าน

1/1

ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie