ประกาศ!!! ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

นับแต่มีสถานการณ์โควิค-19 รพ.ศุภมิตรได้พัฒนาห้องรับและคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

นับแต่มีสถานการณ์โควิค-19 มาตั้งแต่ต้นปี2563 รพ.ศุภมิตรได้พัฒนาห้องรับและคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ แยกออกมาจากห้องตรวจเดิม ทั้งยังได้จัดทำห้องตรวจสำหรับคนไข้กลุ่มเสี่ยง เป็นระบบความดันลบและแยกออกจากอาคารผู้ป่วยทั่วไปอย่างชัดเจน และพัฒนาแลป PCR ซึ่งพร้อมรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิค

1/1

ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม