ประกาศ!!! ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

นับแต่มีสถานการณ์โควิค-19 มาตั้งแต่ต้นปี2563 รพ.ศุภมิตรได้พัฒนาห้องรับและคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ แยกออกมาจากห้องตรวจเดิม ทั้งยังได้จัดทำห้องตรวจสำหรับคนไข้กลุ่มเสี่ยง เป็นระบบความดันลบและแยกออกจากอาคารผู้ป่วยทั่วไปอย่างชัดเจน และพัฒนาแลป PCR ซึ่งพร้อมรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิค

1/1

ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie