โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตรวจประเมิน​ ISO 9001:2015

วันที่​ 14​-15 ธันวาคม ​2563
โรงพยาบาลศุภมิตร ได้รับการตรวจประเมิน​ ISO 9001:2015

วันที่​ 14​-15 ธันวาคม ​2563
โรงพยาบาลศุภมิตร ได้รับการตรวจประเมิน​ ISO 9001:2015 นำทีมโดย คุณทัศนัย องค์กบิลย์ เพื่อประเมินผลความสามารถของระบบงาน​ ของโรงพยาบาล ได้แก่ ภาพรวมและการดำเนินการ, การบริหารองค์กร, การชี้บ่ง และแผนดำเนินการต่อความเสี่ยง​และโอกาส และการวางแผนการเปลี่ยนแปลง ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ​ โดยมี นพ.​เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

1/2

ภาพบรรยากาศ​ ตรวจประเมิน​ ISO 9001:2015 วันที่​ 14​-15เดือนธันวาคม​2563

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม