Smart Kids ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ โรงพยาบาลในฝัน

เชิญชวนน้องๆ ระดับประถมศึกษา 4 - 6 เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงพยาบาลในฝัน” ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 ประกาศผล วันที่ 9 มกราคม 2564

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียนระดับประถมศึกษา 4 – 6 อายุระหว่าง 9 – 12 ปี
สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 ผู้เข้าประกวดเท่านั้น

ลักษณะผลงาน
ภาพวาด วาดลงในกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
ไม่จำกัดอุปกรณ์ และประเภทของสี และต้องวาดด้วยตัวผู้เข้า
แข่งขันเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด :
แบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 ส่งผลงานตัวจริง โดยระบุชื่อ-นามสกุล (เจ้าของผลงาน) ชั้นการศึกษาและชื่อโรงเรียน ด้านหลังภาพวาด
เข้ามาทางที่อยู่โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เท่านั้น และระบุหน้าซองว่า "ส่งผลงานเข้าประกวด ประกวดวาดภาพระบายสี"-
ส่งมาที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรบุรี ส่งโดยตรงที่ ด้วยตนเอง (ผู้ปกครองนำมาแทน) หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ทางคณะผู้จัดงานจะรับผลงานที่โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี เท่านั้น และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้

ประเภทที่ 2 ส่งรูปภาพ ถ่ายพร้อมผลงาน พร้อม #Smartkids ลงบน Facebook ของน้องๆ หรือ ผู้ปกครอง เปิดเป็นสาธารณะ

เงินรางวัล
1. เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
2. เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
3. เงินรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
4. เงินรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
เกณการตัดสินแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 ตัดสินจากผลงาน (ตัวจริง)
ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์หัวข้อตามที่กำหนด 25 คะแนน
ความสวยงาม 25 คะแนน
ประเภทที่ 2 ยอดไลค์ ยอดแชร์ บน Facebook

1/1

โปสเตอร์การสมัคร ประกวดวาดภาพ "โรงพยาบาล"

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie