ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

Checkup Mobile ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

หน่วยตรวจสุขภาพ Checkup Mobile โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการตรวจสุขภาพรายการพื้นฐานตามช่วงอายุ และ รายการตรวจเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่บริษัทกำหนด

สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4403, 4407
มือถือ 098-2869190
Email Mkt@supamitrhospital.com

1/2

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพ วันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 63
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท อุตส่าหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม