ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

หน่วยตรวจสุขภาพ Checkup Mobile โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการตรวจสุขภาพรายการพื้นฐานตามช่วงอายุ และ รายการตรวจเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่บริษัทกำหนด

สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจ
เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4403, 4407
มือถือ 098-2869190
Email Mkt@supamitrhospital.com

1/2

ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพ วันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 63
ตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท อุตส่าหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie