ข่าวสารและกิจกรรม

คลื่นภาพประกอบ

ภาพบรรยากาศโรงพบาลศุภมิตร วันที่ 12 มกราคม 2564

Image-empty-state.png

Smart Kids ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ โรงพยาบาลในฝัน

Image-empty-state.png

ประกาศ!!! ศุภมิตรยืนยันมั่นใจระบบรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

Image-empty-state.png

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตรวจประเมิน​ ISO 9001:2015

สสจ.อยุธยา มาดูงานการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ศุภมิตร สุพรรณบุรี

Image-empty-state.png

มาตรการป้องกัน Covid-19 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

Image-empty-state.png

Supamitr investor day การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Image-empty-state.png

ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (น้ำตาลลิน) ที่ จ.อุทัยธานี

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม