top of page
Wave

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชม รพ.ศุภมิตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมชม รพ.ศุภมิตร เพื่อประสานงานในโครงเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง การผ่าตัดต้อกระจก ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” โดยมี นพ.เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณหะริณ โชคชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ให้การต้อนรับ


ภาพบรรยากาศbottom of page