top of page
Wave

โรงพยาบาลศุภมิตร จัดสัมมนา “ตัวแทนบริษัทประกัน” ปี 2565 Day 1
โรงพยาบาลศุภมิตรเดินหน้าพบตัวแทนประกัน AIA และ กรุงไทย AXA มุ่งสู่การให้บริการตัวแทน และ ลูกค้าตัวแทน ด้วยการเปิดตัวแพทย์เฉพาะทาง แพ็คเกจ กิจกรรมปี 2565 และ เปิดตัว ลูกค้าสัมพันธ์ CRM ที่จะทำหน้าที่ประสานงานและดูแลตัวแทน และ ลูกค้าตัวแทน เปรียบเสมือนเลขาของตัวแทน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุด
นายหะริณ โชคชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กล่าวถึงที่มาของงานในวันนี้ โรงพยาบาลศุภมิตรในฐานะ ศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพ มองเห็นความสำคัญของการบริการ เราตั้งใจพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
bottom of page