top of page
Wave

โรงพยาบาลศุภมิตร จับมือ สกสค. รวมลงนาม สนับสนุน สิทธิประโยชน์เพื่อครูทั่วประเทศโรงพยาบาลศุภมิตร จับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

นายแพทย์ เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร ร่วมลงนาม MOU เพื่อสนับสนุน สิทธิประโยชน์ให้คุณครูทั่วประเทศ ในงาน "ก้าวสู่ 20 ปี สกสค. สานต่อคุณค่าสมาชิกเพื่อครู" เน้นย้ำโครงเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง การผ่าตัดต้อกระจก ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก”

bottom of page