top of page
Wave

มอบตู้ยาแก่โรงเรียนในอำเภอ อู่ทอง

มอบต่อเนื่อง โครงการ โรงพยาบาลศุภมิตร 31 ปี 31 ตู้ยา มอบให้อีก โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566

เพื่อทางโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์จากเวชภัณฑ์ ในการดูแลรักษาอาการเจ็บ ป่วยเบื้องต้น แก่นักเรียนbottom of page