top of page
Wave

โรงพยาบาลศุภมิตร 31 ปี 31 ตู้ยา มอบให้ โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลศุภมิตร 31 ปี 31 ตู้ยา มอบให้ โรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดวรจันทร์,โรงเรียนวัดพร้าว และ โรงเรียนวัดวังกุ่ม

นายหทัย โชคชัยชาญ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า “ ทางโรงพยาบาลศุภมิตรขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาอาการเบื้องต้น ให้กับทางโรงเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้น้อง ๆ มี ยา และเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน ในการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นได้ ”

โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก ผู้อำนวยการและตัวแทนของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง เป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลศุภมิตร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของทุกโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

#31Yearsupamitr #31ตู้ยา


bottom of page