top of page
WaveFAQ เกี่ยวกับวัคซีน Modena


Q1: ทำไม? โรงพยาบาลศุภมิตร ถึงได้วัคซีนมาน้อย รพ.จองไปเท่าไร?

A1:โรงพยาบาลศุภมิตรแจ้งขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในรอบแรก (เดือน มิ.ย.-ก.ค.64) เป็นจำนวน 10,000 โดส และทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมครบถ้วน 100%

ต่อมาในเดือน ก.ย. 64 ทางโรงพยาบาลศุภมิตรได้แจ้งขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในรอบที่สอง เป็นจำนวน 10,500 โดส และทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมครบถ้วน 100%

รวมยอดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากทางองค์การเภสัชกรรมทั้งหมด 20,500 โดส

จะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ ตามประกาศของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและองค์การเภสัชกรรม ภายในปี 2564 โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จะได้รับวัคซีนโดยประมาณ 40% ของยอดจองรอบแรก ซึ่งทางโรงพยาบาลศุภมิตรจะได้รับวัคซีนประมาณ 4,000 โดส
วัคซีนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 6,000 โดส (สำหรับการจองรอบแรก 10,000 โดส) และวัคซีนที่จองรอบสองอีก 10,500 โดส ทางองค์การเภสัชกรรมคาดการณ์ว่าจะจัดส่งให้ได้ครบภายในไตรมาสแรกของปี 2565

Q2: หากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จะขอเงินคืนจากได้หรือไม่

A2: สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้ทำการจองวัคซีนกับทางโรงพยาบาลศุภมิตรนั้น ทางองค์การเภสัชกรรมได้ยืนยันการจัดสรรวัคซีนให้กับทางโรงพยาบาลครบถ้วนทั้งหมด 20,500 โดส

เนื่องจากในช่วงที่เปิดจองซื้อวัคซีนในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2564 ทางองค์การเภสัชกรรมได้ประกาศว่า วัคซีนจะมาถึงและส่งมอบได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 และเดือนมกราคม 2565 https://www.gpo.or.th/view/446 และมีประกาศเพิ่ม เติมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 https://www.gpo.or.th/view/505 ว่าจะส่งมอบวัคซีนได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ทางโรงพยาบาลศุภมิตรจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดตามและประสานงานกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้วัคซีนมาในช่วงเวลาดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามที่องค์การเภสัชกรรมประกาศทางโรงพยาบาลจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ที่จองซื้อวัคซีนทุกท่านต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้กับผู้อื่นได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการโอนสิทธิ์ https://www.supamitrhospital.com/status-check


Q3: จะเริ่มฉีดวัคซีน Moderna เมื่อไหร่?
A3: เริ่มฉีดวัคซีนวันแรก 14 พ.ย. 64 นี้ วัคซีนครั้งต่อไปฉีดในวันที่ 12 -14 ธ.ค. 64 และรอติดตามประกาศคิวถัดไปในเร็ว ๆ นี้ ได้ 3 ช่องทาง เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ของโรงพยาบาลศุภมิตร

Q4: เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานการณ์จองวัคซีนอย่างไร?
A4: สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ ไลน์ เฟสบุ๊ค และ เว็บไซต์ ของ รพ. ศุภมิตร หรือ link https://www.supamitrhospital.com/status-check

ช่องแรก (บนสุด) ให้ใส่เลขบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัว 13 หลัก กรณีชาวต่างชาติให้ใส่รหัสพาสปอร์ต ไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องใส่ขีด ตัวอย่าง “1234567890123”


ช่องสอง (ตรงกลาง) ให้ใส่เลขรหัสใบเสร็จ รหัสจะอยู่ตรงมุมขวาบนของใบเสร็จ ใส่ให้เหมือนใบเสร็จ ตัวอย่าง “AB12/123456” หรือ “AB1231-123456”


ช่องสาม (ล่างสุด) ให้ใส่รหัสใบยืนยันการจอง โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายทับ(สแลต) และเลขข้างหลังทับ ตัวอย่าง “A-BC-12-34567”


ใส่รหัสครบถ้วนและถูกต้องแล้ว กดตรวจสอบสถานะ

หรือดูได้ในลิงก์นี้ https://www.supamitrhospital.com/news/f111c1b8-c65c-47a6-88b1-517abc64874a

(กรณีใส่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้วยังเข้าไม่ได้ให้ ติดต่อเข้ามาที่ Line @supamitr)


Q5: แล้วรหัสบนใบยืนยันการจองวัคซีน ที่ทางรพ.ออกให้คืออะไร?
A5: รหัสใบยืนยันการจองวัคซีน คือ รหัสการเข้ามาจองวัคซีนของท่านเป็นคนที่เท่าไหร่? และ ตัวเลขหลังทับเป็นลำดับวัคซีนที่ท่านจอง
รหัสใบยืนยันการจองวัคซีน ไม่ได้บอกว่าวัคซีนของคุณอยู่ลำดับวัคซีน ลำดับวัคซีนสามารถดูได้ในระบบตรวจสอบสถานะวัคซีนเท่านั้น

Q6: ต้องการโอนสิทธิวัคซีนให้ผู้อื่นทำอย่างไร?
A6: โอนสิทธิ์ โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้เป็นผู้รับเช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสารโอนสิทธิ สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับ ในระบบตรวจสอบสถานการจองวัคซีน โดยกดปุ่มแก้ไขข้อมูล
ส่งมอบใบยืนยันการจอง ให้ผู้รับโอนเข้าไปทำนัดหมายในระบบด้วยตัวเอง (โปรดส่งมอบ ใบยืนยันการจองด้วยความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ พร้อมระบุผู้รับโอนไว้ในใบยืนยันการจอง)

โอนสิทธิ หลังจากที่เจ้าของใบยืนยัน ได้ทำการยืนยันในระบบแล้ว โดยท่านสามารถ นำชุดเอกสารโอนสิทธิ (ประกอบด้วยเอกสารโอนสิทธิ สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนและผู้รับ) และ ใบยืนยันการจอง มาให้ ณ วันที่ฉีด (การเปลี่ยนสิทธิหน้างานอาจต้องทำให้ต้องรอนานในการเข้ารับการฉีดวัคซีนขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า)

*ในระบบให้ทำการโอนสิทธิแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

Q7: ต้องการยืนยันวันนัดหมายต้องทำอย่างไร?
A7: สามารถเข้าไปกดปุ่ม ยืนยัน ในระบบตรวจสอบสถานะวัคซีน เมื่อถึงล็อต การฉีดวัคซีนของท่าน
การประกาศรายชื่อ สามารถดูรายชื่อได้ 4 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ค ของโรงพยาบาลศุภมิตร และ SMS แจ้งเตือนเมื่อถึงลำดับวัคซีนของท่านแล้ว

Q8: ต้องการเลื่อนวันนัดหมายต้องทำอย่างไร?
A8: สามารถขอเลื่อนได้ในระบบ โดยเข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะวัคซีน จะปรากกฏปุ่ม ขอเลื่อน เมื่อถึง ลำดับวัคซีนของท่าน ให้กดปุ่ม ขอเลื่อน หลังจากนั้นให้ใส่เหตุผลที่ขอเลื่อน เช่น เคยรับวัคซีนมาแล้ว2เข็ม , กำลังรักษาการติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น และ ใส่รายละเอียด เช่น วัคซีนเข็มแรกและเข็มสอง ยี่ห้ออะไร ฉีดเมื่อวันไหน? เป็นต้น กดปุ่ม ส่งขอเลื่อน

Q9: หากนัดหมายฉีดวัคซีนแล้ว มารับบริการไม่ได้ต้องทำอย่างไร?
A9: กรณีได้กดยืนยันในระบบไปแล้ว และจะขอเลื่อนวันฉีดวัคซีน สามารถแจ้งในไลน์ @supamitr หรือ โทรศัพท์แจ้งได้ที่ รพ.ได้ที่เบอร์โทร 035-523777 โดยบอกเหตุผล ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และเนื่องจากวัคซีนมีอายุสั้น การไม่เข้ารับบริการตามที่ได้นัดหมายไว้โดยไม่แจ้งภายในกำหนด อาจเป็นเหตุให้วัคซีนไม่เหมาะสมในการใช้

หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันเวลา สามารถติดต่อที่ไลน์ @supamitr หรือ โทรศัพท์แจ้งได้ที่ รพ.ได้ที่เบอร์โทร 035-523777 แจ้งเหตุสุดวิสัยก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง หากไม่แจ้งล่วงหน้าภายในกำหนด โรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิ์วัคซีนในวันนั้น และ สิทธิของท่านจะไปอยู่ล็อตถัดไป

bottom of page