top of page
Wave

รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานต้อกระจกที่ รพ. ศุภมิตร

รพ.ศุภมิตร ยินดีต้อนรับ รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์) จังหวัดสุรินทร์ เข้ามาศึกษาระบบการทำงานต้อกระจก โดย นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการและทีมผู้บริหารได้ให้คำปรึกษาและแนะนำระบบงานของต้อกระจก Supamitr Model เป็นระบบใช้กับพันธมิตรครอบคลุมทั่วประเทศbottom of page