ประกัน

บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อ

กับบริษัทประกัน

id-card.png

ขั้นตอนที่ 2

เข้ารับบริการโดย

ใช้สิทธิ์ประกัน 

(กรณีผู้ป่วยทั่วไปและฉุกเฉิน,ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน)

ขั้นตอนที่ 3

สอบถามสิทธิประโยชน์

และเงื่อนไขการคุ้มครอง

 

ขั้นตอนที่ 1              ตรวจสอบรายชื่อกับบริษัทประกัน

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศุภมิตร โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในเข้ารับบริการกรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

ศูนย์บริการสิทธิ โทร. 03 552 3777 ต่อ 2604
อีเมล: info@Supamithospital.com

 

ขั้นตอนที่ 2                เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน 

เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน  (หรือ)

  • บัตรที่ทางราชการออกให้ (หรือ)

  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์ 

2. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน

  • กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ 

  • จนท. ประสานงานบริษัทประกันเพื่อเช็กสิทธิ์การเคลมประกัน

  • หากมีส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

 

ขั้นตอนที่ 3               สอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการคุ้มครอง

กรณีสอบถามสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขความคุ้มครอง ได้ที่
ศูนย์บริการสิทธิ โทร. 03 552 3777 ต่อ 2604

*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

หัวข้ออื่นๆ

ห้องพัก
แผนที่
ครัวศุภมิตร
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie