หมอและผู้ป่วย

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

แผนกอายุรกรรม

ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ผลวินิจฉัยแม่นยำและถูกต้อง รวมถึงสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

บริการด้านการแพทย์

· อายุรกรรมทั่วไป

· โรคระบบติดเชื้อ

· โรคไต

· โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม

· โรคโลหิตวิทยา

· โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

· โรคหัวใจ

ทีมแพทย์อายุรกรรม

นพ. สุนทร อุ้ยศรีคูณ
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ. ธนิดา กสิกรอุดมไพศาล
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. ธนภณ มณีเลิศทวีทรัพย์
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ. ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. ธีระพงษ์ ประเสริฐถาวร
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ.  อนุพันธ์  หวลบุตตา
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ. ลัลธริตา  เจริญพงษ์
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ. รตวรรษ์ สถาปิตานนท์
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
พญ. รุ่งไพลิน บูรณากาญจน์
แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พญ. ธนวรรณ เจริญยศ
แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พญ. คันสนีย์ พงษ์วิริยะธรรม
แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
นพ. สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์
แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
นพ. ธีรวีร์ รัตนพิชญชัย
แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ. นิศาชล คอวณิชกุล
แพทย์อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ. วรวรรณ จิรธรรมภิญโญ
แพทย์ประสาทวิทยา
1
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie