พนักงานขาย

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

จัดหาลูกค้าเพื่อมาชื้อบริการของโรงพยาบาล ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จัดการบริหารสินค้าหรือบริการ นำเสนอแผนงาน โปรโมชั่น กิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดขาย วิเคราะห์ผลงานขายและงานบริการ

คุณสมบัติ

  • บุคลิกดี อายุไม่เกิน 35ปี

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย