พนักงานรักษาความปลอดภัย

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ให้บริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดูแล ตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำระเบียนการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและรถยนต์
ติดตามการเข้ามาของบุคคลและรถยนต์ภายนอก บันทึกรายงานการตรวจตราประจำจุดที่กำหนด
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
คอยระแวดระวังภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ที่รับผิดชอบ
รายงานหัวหน้าหน่วยรปภ.เมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยโดยทันที
คอยให้ความเชื่อเหลือบุคคลในสถานที่อย่างเต็มความสามารถ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป

  • รักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย