ผู้จัดการเภสัชกร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ควบคุม กำกับ ดูแล และวางแผนบริหารงานคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึง การดูแลงบประมาณ และ อัตรากำลังคน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาเภสัชศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • รักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย