เภสัชกร (IPD)

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้เข้ารับบิรการ พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติ

  • บุคลิกดี อายุไม่เกิน 35ปี

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  • มีประสบการณ์การตลาดและการขาย พิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย