ผู้ช่วยเภสัชกร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ผลิตยา เบิกยา จัดยา และ เตรียมยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ได้ตามกำหนดเวลา และเพียงพอ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป

  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • รักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • มีประสบการณ์ 1 -3 ปี ขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย