พยาบาลวิชาชีพ (OPD)

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time และ Part Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยนอกที่ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาล และหลักการพยาบาล ตามนโยบายหลักของแผนก และ นโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและ ผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

  • มีใบปรกอบวิชาชีพรับรองโดยสภาการพยาบาล

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • รักในงานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

  • มีประสบการณ์ ด้าน GI, Cardiology, Check up, Regenerative Medicine, Anti-Ageing,กระดูก ,ระบบประสาทและสมอง (ด้านใดด้านหนึ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย