พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (NA)

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time และ Part Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- อายุไม่เกิน 40ปี

- วุฒิการศึกษา NA (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย