เทคนิคการแพทย์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวน ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิค
ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมต่อการใช้งาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 22 ปี

- จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย