พนักงานการตลาด

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลผล วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาล นำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จัดทำรายงานวิเคระห์ข้อูลทางการตลาดจากฐานข้อมูล นำเสนอแผนงาน โปรโมชั่น กิจกรรมเพื่อกระต้นยอดขาย

คุณสมบัติ

  • บุคลิกดี อายุไม่เกิน 35ปี

  • ปริญญาตรี สาขาสถิต / การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์งานวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์การตลาด

  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย