เจ้าหน้าที่การเงิน (OPD)

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มาใช้บริการ อธิบายรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐานของโรงพยาบาลและรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • สามารถทำงานเป็นกะได้

  • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย