หัวหน้าวิศวกร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

ควบคุม กำกับ ดูแล และวางแผนบริหารงานคุณภาพ ของกระบวนการซ่อมแซม งานบำรุงรักษา และงานเครื่องมือแพทย์ เป็นไปมาตรฐานรวมถึงการดูแลอัตรากำลังคน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • มีประสบการณ์ 1  ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย