เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน

จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกรรมการเงิน ทำงบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลา จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือน

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี

  • รักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • มีความรู้ด้านการคิดต้นทุน และ ภาษี

  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี

  • มีประสบการณ์ 1 ขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย