ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เลาขานุการ

1. ทำการนัดหมาย จัดตารางนัด เตือนการนัดให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า
2. ติดต่อสอบถามงาน ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต บังทึกงานจากผู้บังคับบัญชานำมาจัดพิมพ์
3. ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานผู้บังคับบัญชา
5.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชาให้ทำงานแทน

เพศ : หญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี
มีความขยันอดทนในการทำงาน ประสานงานได้ดี
ตรงต่อเวลา

ใบสมัครของโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

เลาขานุการ

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie