ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันเวลา ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและมีผลลัพธ์ทางการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เพศหญิง
อายุ 20 - 35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการได้
มีใจรักบริการ มีความรอบครอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกดี มี Service mild

ใบสมัครของรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
ใบประกอบวิชาชีพ
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

พยาบาลวิชาชีพ

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie