ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

จนท. ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

จนท.ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้บริการการดูแลช่วยเหลือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาลเพื่อการบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพศ ชาย / หญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตร การดูแลเด็กและผู้สูง
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการได้
มีใจรักบริการ มีความรอบครอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกดี มี Service mild

ใบสมัครของรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
ใบประกอบวิชาชีพ
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

จนท. ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie