พยาบาล

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 24 ชั่วโมง

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1111

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย ด้วยทีมแพทย์พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับชุมชนอีกด้วย

ทีมแพทย์แผนกอุบัติเหตุ

พญ. สุพรรณิการ์ สุขอนันต์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. นิธินันท์ วีระพัฒนนิรันดร์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. ศรัณยา รัตนพงศ์เลขา
แพทย์อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie