ตรวจสุขภาพฟัน
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 18.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 4101

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

แผนกทันตกรรม

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรองและการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้องเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

บริการทางการแพทย์

· ทันตกรรมทั่วไป

· ทันตกรรมรากเทียม

· การจัดฟัน

ทีมแพทย์ทันตกรรม

ทพ.ญ.อุทัยรัตน์ ยุวศิรินันท์

สาขาทันตแพทย์ศาสตร์

ทพ.อดิศร เสนคุ้ม

สาขาทันตแพทย์ศาสตร์