drive thru covid 19 2090x600 Pixels.jpg

ตรวจหาเชื้อโควิด-19

Drive Thru Covid -19

ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส รู้ผลภายใน 24 ชม. 
จากสถิติการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ทั่วโลกพบว่า หากตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ได้รับเชื้อในระยะแรก จะมีโอกาสรักษาให้หายดีเป็นปกติมากกว่าเริ่มรักษาตอนที่เริ่มป่วยหนักจนอาการลุกลามไปทั่วแล้ว


- ลงทะเบียน ที่นี่ -

ข้อดีของการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR

 1. มีความแม่นยำสูงกว่าวิธี Rapid test

 2. ทราบผลได้เร็ว

 3. สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยๆ ได้

 4. เหมาะกับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่รวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกของการเกิดโรค

 5. ใช้ตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา

 6. เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ​

ห้อง LAB ผ่านการรับรองมาตรฐานตรวจ COVID-19
ห้อง LAB ของรพ.ขอนแก่นราม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR (Polymerase Chain Reaction) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีการเก็บตัวอย่าง
โดยการป้ายเอาเยื่อบุในคอ เนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก หรือนำเสมหะที่อยู่ในปอดออกมาตรวจหาเชื้อไวรัส

ขั้นตอนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19
1.  ลงทะเบียนคัดกรองเบื้องต้น สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด19
2. ชำระเงิน
3. รอรับ Email ยืนยันการลงทะเบียน
4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขั้นตอนลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19

1.  จุดคัดกรอง,วัดไข้,ลงทะเบียน และชำระเงิน

    ตึก 1 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

2. จุดเก็บสารคัดหลั่ง ทางจมูกและลำคอ 

    ตึก 3 โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

3. กลับ้านได้เลย รอผลภายใน 24 ชม. 

    (ช่องทางรับผล Email , Call Back )

รายการแพคเกจที่ รพ.ศุภมิตร
ราคา
โปรแกรมตรวจหาเชื้อโควิด-19
4,000 บาท
สิ้นสุด  30/06/2021

เงื่อนไข​ 

 •  ราคานี้ ไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

 • กรณีใช้สิทธิราชการ ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่า Lab

 • ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับ บริษัทคู่สัญญา ประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้

 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณี การตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • กรณีที่ 1 มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ แต่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 

 • กรณีที่ 2 มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย และอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีโรคประจำตัว เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน วูบหมดสติ

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie