ตรวจสุขภาพประจำ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 18.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศุภมิตร  ดูแลและวางแผนส่งเสริมด้านสุขภาพการป้องกันโรคและการตรวจคัดกรองของการเกิดโรคได้ ตั้งแต่ระยะแรกพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ

บริการด้านการแพทย์

· ตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Checkup) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการ

  ทำงานในระบบใหญ๋ๆ ของรางกายประจำปี โดยจัดทำเป็น Package ของการตรวจ

  ที่แบ่งตามอายุและความเสี่ยงต่อโรคของผู้รักสุขภาพ

· ตรวจสุขภาพคนงานไปทำงานต่างประเทศ

· ตรวจสุขภาพ บริษัทคู่สัญญา

· ตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกัน

· ตรวจสุขภาพอื่นๆ เช่น สมัครเรียน, ขอใบรับรองแพทย์สมัครงาน เป็นต้น

ทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.สุพรรณิการ์ สุขอนันต์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.นิธินันท์ วีระพัฒนิรันดร์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie