แพคเกจตรวจสุขภาพ

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุกๆปี ทั้งๆ ที่ร่างกายก็ปกติดี ขนาดไข้หวัดยังไม่เป็น จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจ? หรือสงสัยว่าต้องตรวจอะไรบ้าง? รวมโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีทุกช่วงวัยตลอดปี ด้วยราคาที่คุ้มค่าและรายการตรวจที่มากกว่า เพื่อครอบคลุมทุกช่วงอายุ ให้รู้ทันความเสี่ยงทุกก้าวของชีวิต
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_5
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_2
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_4
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_0
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_3
A4 ปี 63_๒๐๑๑๒๐_1

เลือกใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบไหนทีเหมาะกับคุณ

Level 1

ตรวจสุขภาพ Lite

Level 2

ตรวจสุขภาพ Standard

แนะนำ
สำหรับคุณ

Level 3

ตรวจสุขภาพ Advance

การตรวจสุขภาพประจำถือเป็นการประเมินสภาพร่างกายของเรา

สภาพภายนอกที่ดูปกติ แข็งแรง แต่ภายในอาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ หรือเกราะป้องกันที่เคยแข็งแรงกำลังทรุดตัวลงไปแล้วบ้างบางส่วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต หากเราไม่สังเกตเห็น หรือตรวจเจาะลึกเข้าไปดู ก็มิอาจรู้ได้ แต่หากเราตรวจเช็ค และพบว่ามีอาการบางอย่างที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางโรคในระยะเริ่มต้น ทำให้เราเตรียมพร้อม ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคได้แต่เนิ่นๆ ลดความเจ็บปวด ลดค่าใช้จ่ายที่อาจบานปลาย เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในระยะยาว

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Lite

โปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาสุดประหยัด กับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น  ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และรายการตรวจพื้นฐานที่ทุกคนควรตรวจ เช่น ตรวจความสมบูรณ์รวมในเลือด ตรวจหาแร่ธาตุ ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจโรคเก๊าท์ รวมทั้งหมด 14 รายการ

Level

รายการตรวจสุขภาพ Lite

 1.   ตรวจร่างกายโดยแพทย์                            Physical Examination                 

 2.  ตรวจค่าดัชนีมวลกาย                                Body  Mass Index (BMI)

 3.  ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร                       Blood  Pressure  False

 4.  เอกซเรย์ทรวงอก                                      Chest  X-ray 

 5.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด               Complete Blood  Count (CBC)

 6.  ตรวจน้ำตาลในเลือด                                 Fasting Blood Sugar (FBS)

 7.  ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด             Cholesterol

 8.  ตรวจระดับไตรกีเซอรไรล์ในเลือด              Triglyceride

 9.  ตรวจค่าเอนไซม์ AST ในตับ                      SGOT

10.  ตรวจค่าเอนไซม์ ALT ในตับ                      SGPT

11.   ตรวจค่าเอนไซม์ ALP ในตับ                      Alkaline Phosphatase

12.  ตรวจสมรรถภาพของไต                            Creatinine, eGFR

13.  ตรวจระดับกรดยูริค                                    Uric  Acid

14.  ตรวจปัสสาวะ                                            Urine Analysis

*รายการที่ 7 และ 8 คือการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ทั้งดีและเลวในร่างกาย

**รายการที่ 9,10 และ 11  คือการตรวจการทำงานของตับ โดยแยกเป็น

AST คือ ค่าแสดงผลเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติเมื่อตับหรืออวัยวะอื่นบางแห่งกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือมีความผิดปกติ

ALT คือ ค่าแสดงผลการเปลี่ยนจากค่าปกติเมื่ออวัยวะบางแห่งของร่างกายโดยเฉพาะตับได้รับผลกระทบจากสารพิษ 

ALP คือ กลุ่มเอนไซม์ที่มีมากในตับและในกระดูก ซึ่งจะช่วยให้ทราบภาวะความผิดปกติของตับและกระดูกโรคเกี่ยวกับ

ต่อมไทรอยด์ โรคเกี่ยวกับท่อน้ำดี ภาวะการขาดวิตามินดี

*** รายการที่ 13 คือการตรวจโรคเก๊าท์

 ราคาปกติ          2,610 บาท 

 ราคาแพคเกจ   1,500 บาท

   ชาย             หญิง

   Men          Women

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่เราคัดสรรรายการมาอย่างครบครันเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปมีอายุน้อย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจความสมบูรณ์รวมในเลือด ตรวจหาแร่ธาตุ ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจโรคเก๊าท์ และ ตรวจไวรัสตับอักเสบบี รวมทั้งหมด 25 รายการ

Level

รายการตรวจสุขภาพ Standard

       ราคาปกติ   5,970 บาท 

 ราคาแพคเกจ   3,500 บาท

 1.   ตรวจร่างกายโดยแพทย์                            Physical Examination

 2.  ตรวจค่าดัชนีมวลกาย                                Body  Mass Index (BMI)

 3.  ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร                       Blood  Pressure  False

 4.  เอกซเรย์ทรวงอก                                      Chest  X-ray 

 5.  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ                                        Electrocardiography (EKG)

 6.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด               Complete Blood  Count (CBC)

 7.  ตรวจน้ำตาลในเลือด                                 Fasting Blood Sugar (FBS)

 8.  ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด                HbA1C

 9.  ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด            Cholesterol

10.  ตรวจระดับไตรกีเซอรไรล์ในเลือด             Triglyceride

11.   ตรวจความหนาแน่นสูงของไขมัน              HDL

12.  ตรวจความหนาแน่นต่ำของไขมัน              LDL

13.  ตรวจค่าเอนไซม์ AST ในตับ                      SGOT

14.  ตรวจค่าเอนไซม์ ALT ในตับ                      SGPT

15.  ตรวจค่าเอนไซม์ ALP ในตับ                      Alkaline Phosphatase

16.  ตรวจค่า Bilirubin ในตับ                            Total  Bilirubin 

17.  ตรวจค่า Protein   ในตับ                            Total Protein (Albumin, Globulin)

18.  ตรวจค่า D/I Bilirubin ในตับ                       Direct, Indirect (Bilirubin)

19.  ตรวจสมรรถภาพของไต                             Creatinine, eGFR

20. ตรวจค่า Nitrogen ในกระแสเลือด              Blood Urea Nitrogen (BUN)

21.  ตรวจหาพาหะไวรัสตับอักเสบบี                   HBsAg

22. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี                   Anti-HBsAg, Anti-HBc

23.  ตรวจระดับกรดยูริค                                    Uric  Acid

24.  ตรวจปัสสาวะ                                            Urine Analysis

25.  ตรวจเลือดที่ปนเปือนในอุจจาระ                Stool Occult Blood (SOB)

* รายการที่ 7 และ 8 คือ รายการตรวจเบาหวาน

** รายการที่ 9, 10 , 11 และ 12 คือรายการตรวจระดับและความหนาแน่นของไขมันในเลือด ทั้งดีและเลว

*** รายการ ที่ 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 คือรายการตรวจการทำงานของตับ โดยแยกเป็น

 AST คือ ค่าแสดงผลเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติเมื่อตับหรืออวัยวะอื่นบางแห่งกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือมีความผิดปกติ

 ALT คือ ค่าแสดงผลการเปลี่ยนจากค่าปกติเมื่ออวัยวะบางแห่งของร่างกายโดยเฉพาะตับ ได้รับผลกระทบจากสารพิษ 

 ALP คือ กลุ่มเอนไซม์ที่มีมากในตับและในกระดูก ซึ่งจะช่วยให้ทราบภาวะความผิดปกติของตับและกระดูก โรคเกี่ยวกับ

 ต่อมไทรอยด์โรคเกี่ยวกับท่อน้ำดี ภาวะการขาดวิตามินดี

 Bilirubin คือ ค่าบิลิรูบินทั้งหมด ซึ่งค่าที่ผิดปกติก็ย่อมใช้เป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงการเกิดโรคของตับ

 Protein คือ  ค่าปริมาณของโปรตีนรวมในกระแสเลือด เพราะปริมาณรวมของโปรตีนในกระแสเลือดผลิตขึ้นมาจากตับ

 Direct and Indirect คือ  Direct การตรวจเพื่อให้ทราบค่าบิลิรูบินในตับ  Indirect การตรวจค่าบิลิรูบินก่อนถึงตับ

**** รายการที่ 19 และ 20 คือรายการตรวจการทำงานของไต

   ชาย              หญิง

   Men           Women

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advance

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เจาะลึกทั้งช่วงอายุ และรายการตรวจที่เราคัดสรรมาอย่างครบครันสำหรับทุกช่วงวัย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจความสมบูรณ์รวมในเลือด ตรวจหาแร่ธาตุ ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจโรคเก๊าท์, ตรวจไวรัสตับอักเสบบี และ ตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งหมด 29 รายการ สำหรับผู้ชาย และ 31 รายการสำหรับผู้หญิง

รายการตรวจสุขภาพ Advance

Level

   ชาย                 หญิง

   Men             Women

 1.   ตรวจร่างกายโดยแพทย์                        Physical Examination

 2.  ตรวจค่าดัชนีมวลกาย                            Body  Mass Index (BMI)

 3.  ตรวจความดันโลหิต, ชีพจร                   Blood  Pressure  False

 4.  เอกซเรย์ทรวงอก                                  Chest  X-ray 

 5.  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ                                    Electrocardiography (EKG)

 6.  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด           Complete Blood  Count (CBC)

 7.  ตรวจน้ำตาลในเลือด                              Fasting Blood Sugar (FBS)

 8.  ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด             HbA1C

 9.  ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด         Cholesterol

10.  ตรวจระดับไตรกีเซอรไรล์ในเลือด         Triglyceride

11.   ตรวจความหนาแน่นสูงของไขมัน          HDL

12.  ตรวจความหนาแน่นต่ำของไขมัน          LDL

13.  ตรวจค่าเอนไซม์ AST ในตับ                 SGOT

14.  ตรวจค่าเอนไซม์ ALT ในตับ                 SGPT

15.  ตรวจค่าเอนไซม์ ALP ในตับ                 Alkaline Phosphatase

16.  ตรวจค่า Bilirubin ในตับ                       Total  Bilirubin 

17.  ตรวจค่า Protein   ในตับ                       Total Protein (Albumin, Globulin)

18.  ตรวจค่า D/I Bilirubin ในตับ                 Direct, Indirect (Bilirubin)

19.  ตรวจสมรรถภาพของไต                        Creatinine, eGFR

20. ตรวจค่า Nitrogen ในกระแสเลือด         Blood Urea Nitrogen (BUN)

21.  ตรวจหาพาหะไวรัสตับอักเสบบี              HBsAg

22. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี             Anti-HBsAg, Anti-HBc

23.  ตรวจระดับกรดยูริค                               Uric  Acid

24.  ตรวจปัสสาวะ                                       Urine Analysis

25.  ตรวจเลือดที่ปนเปือนในอุจจาระ           Stool Occult Blood (SOB)

26.  ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้                     (CEA)

27.  ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ                     (AFP)

28.  ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน                  (CA 19-9)

29.  ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก         (PSA)

30.  ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่                      (CA 125)

31.   ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม                   (CA 15-3)

32.  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก             (HPV cell) 

* รายการที่ 7 และ 8 คือ รายการตรวจเบาหวาน

** รายการที่ 9, 10 , 11 และ 12 คือรายการตรวจระดับและความหนาแน่นของไขมันในเลือดทั้งดีและเลว

*** รายการ ที่ 13, 14, 15, 16, 17 และ 18 คือรายการตรวจการทำงานของตับ โดยแยกเป็น

AST คือ ค่าแสดงผลเปลี่ยนแปลงจากค่าปกติเมื่อตับหรืออวัยวะอื่นบางแห่งกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือมีความผิดปกติ

ALT คือ ค่าแสดงผลการเปลี่ยนจากค่าปกติเมื่ออวัยวะบางแห่งของร่างกายโดยเฉพาะตับได้รับผลกระทบจากสารพิษ

ALP คือ กลุ่มเอนไซม์ที่มีมากในตับและในกระดูก ซึ่งจะช่วยให้ทราบภาวะความผิดปกติของตับและกระดูก โรคเกี่ยว

กับต่อมไทรอยด์โรคเกี่ยวกับท่อน้ำดี ภาวะการขาดวิตามินดี

Bilirubin คือ ค่าบิลิรูบินทั้งหมด ซึ่งค่าที่ผิดปกติก็ย่อมใช้เป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงการเกิดโรคของตับ

Protein คือ  ค่าปริมาณของโปรตีนรวมในกระแสเลือด เพราะปริมาณรวมของโปรตีนในกระแสเลือดผลิตขึ้นมาจากตับ

Direct and Indirect คือ  Direct การตรวจเพื่อให้ทราบค่าบิลิรูบินในตับ  Indirect การตรวจค่าบิลิรูบินก่อนถึงตับ

**** รายการที่ 19 และ 20 คือรายการตรวจการทำงานของไต

            ราคาปกติ   8,870 บาท    11,270 บาท 

      ราคาแพคเกจ   5,300 บาท    6,700 บาท

เงื่อนไข

  • ก่อนเข้ามารับการตรวจ ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมง

  • ราคานี้ สำหรับ ค่าตรวจ ค่าแพทย์ และ ค่าบริการแล้ว

  • ราคานี้ ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ยารักษาเกี่ยวกับโรคประจำตัว และยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากที่กำหนด

  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการ
แผนกการรักษา
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
งานวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie