ศูนย์และคลินิก

eye.png

  แผนกจักษุ

baby.png

แผนกกุมารเวช

scalpel.png

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

bone.png
แผนกออร์โธปิดิกซ์
ambulance (2).png

แผนกอุบัติเหตุ

doctor (1).png

แผนกอายุรกรรม

muscle (1).png

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

stethoscope.png

ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

Health Checkup Center

mother.png

  แผนกสูติ นรีเวชกรรม

kidney.png

แผนกไตเทียม

teeth.png

แผนกทันตกรรม