แผนกการรักษา

  แผนกจักษุ

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกอุบัติเหตุ

แผนกอายุรกรรม

แผนกตรวจพิเศษ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

Health Checkup Center

  แผนกสูติ นรีเวชกรรม

แผนกไตเทียม

แผนกทันตกรรม

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie