top of page

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ศูนย์กุมารเวชกรรม "คลินิกเด็ก" โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี โดยให้บริการทุกวัน


การให้บริการของศูนย์กุมารเวชกรรม
ตรวจประเมิน วินิจฉัยและให้การรักษาโรคเด็กทั่วไป
• ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็ก ตรวจสุขภาพ
• ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนเด็ก
• ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่เกินกว่าวัย
Health consultation
bottom of page